Znamení nejsou souhvězdí

Úvod

Na internetu se velice často zaměňují pojmy „souhvězdí“ a „znamení“. Jsou to dva různé pojmy s různým významem a nedají se zaměňovat. Dokonce i přesto, že některá souhvězdí mají stejná jména jako znamení. Například souhvězdí Raka není znamení Raka – a dokonce se liší až tak dalece, že znamení Raka na skutečné hvězdné obloze neleží v souhvězdí Raka.

Situaci, kdy dvě různé věci nazýváme stejným slovem (tzv. homonyma), zmáme v českém jazyce často. Je to tak běžné, že se nad tím ani nepozastavujeme. Například slovo „los“ znamená jednak severské zvíře, jednak tiket v loterii. Jiným příkladem je slovo „raketa“, která je tenisová i kosmická. Stejným případem jsou všechna znamení i souhvězdí. Znamení Berana není souhvězdí Berana, znamení Býka není souhvězdí Býka, atd.

Často dostávám otázky typu: „Jak se astrologie vypořádává s tím, že se do pásu zvěrokruhu dostalo třinácté souhvězdí Hadonoše?“. Jednoduchá odpověď je: „Souhvězdí nejsou znamení – tudíž je astrologii lhostejné, jaká souhvězdí se dostanou na pás zvěrokruhu. Existuje přesně 12 znamení zvěrokruhu, a nikdy tomu nebude jinak.

Dva významy slova souhvězdí

Začnu významem slova „souhvězdí“.

Po milióny let, co člověk existuje, mělo souhvězdí stále stejný význam, a to tento: Souhvězdí je skupina jasných hvězd. Je to jasné už ze samotné skladby slova: „sou-hvězdí“, tedy několik hvězd tvořící společný celek. Podobně jako je např. „sou-soší“ několik soch tvořící jeden výtvarný celek. Tak to vnímali lidé i astronomové po celou dobu věků, co lidstvo existuje.

Kdykoli budete číst jakékoli spisy až do počátku 20. století, vždy bude použit význam souhvězdí jako skupiny hvězd. Běžní lidé tak souhvězdí vnímají dodnes. V tomto smyslu jsou psána díla astronomických velikánů, jako třeba Johannese Keplera, Mikoláše Koperníka, Isaaca Newtona a nespočetné řady dalších. Stejně byla vnímána souhvězdí jako skupiny jasných hvězd také ve starších astrologických dílech.

Když se ovšem zeptáte dnešního astronoma, co jsou souhvězdí – pak nebude souhlasit s tím, že jde o skupiny jasných hvězd. V roce 1930 se astronomové dohodli, že souhvězdími budou nazývat plochy na obloze. Celý pravěk, starověk, středověk i novověk nazývali souhvězdími skupiny hvězd. Moderní věk necelé století nazývá souhvězdím kus plochy na obloze, jako by to byly pozemky zapsané v katastru. Zatímco ještě před sto lety souhvězdí znamenalo jasné hvězdy, moderní astronom souhvězdím nazývá temné a tmavé plochy na obloze.

Bohužel astronomové a vědci nemají pořádek v pojmech, které používají – dokonce ani v pojmu „souhvězdí“. Jsou schopni vyčítat starším astrologickým i astronomickým spisům třeba z 15. století, že souhvězdí vidí jinak (protože to byly skupiny jasných hvězd) než dnešní astronom (který souhvězdí vidí jako parcely tmavých ploch na obloze).

Znamení

Znamení nemají se souhvězdími dnes už prakticky nic společného. Zatímco souhvězdí byla původně odvozena od jasných hvězd na noční obloze, znamení jsou odvozena od dráhy Slunce na denní obloze.

Souhvězdí vycházejí z hvězd. Znamení vycházejí z dráhy Slunce, kterou opisuje Slunce na pozemské obloze. Proto jsou to dvě různé věci, vycházejí z různých objektů (souhvězdí z hvězd na noční obloze, znamení ze Slunce), a vzájemně nemají mnoho společného.

Starověcí astrologové a astronomové pojmenovali znamení stejnými názvy, jako mají některá souhvězdí. Tím začala série nedorozumění, kdy je ze stejného názvu mylně vyvozováno, že znamení a souhvězdí jsou totéž. Je to však třeba důsledně rozlišovat – znamení Berana je něco jiného než souhvězdí Berana, znamení Býka je něco jiného než souhvězdí Býka, atd.

Často čtu, ať už z per astrologů či astronomů, že se kdysi ve starověku znamení kryla se souhvězdími, jen se to mezitím změnilo. Ani to není pravdou, znamení se nikdy v historii přesně nekryla se souhvězdími. Znamení a souhvězdí jsou opravdu dvě různé věci, nedají se zaměňovat.

  • Souhvězdí = společné uskupení jasných hvězd nebo kus plochy na nebi. (Záleží na tom, jaký význam slova „souhvězdí“ berete v úvahu.)

  • Znamení = přesná dvanáctina kruhu dráhy Slunce po denní obloze.

Kdykoli budete číst článek – ať od laiků či vědců – odvozující znamení ze souhvězdí, jde o bulvár a neznalost autorů takových článků.

První závěr: je přesně 12 znamení

Protože znamení nejsou souhvězdí, je přesně 12 astrologických znamení. Nikdy tomu nebylo, není a nebude jinak. Nezáleží na tom, jak byla, jsou či budou uspořádána souhvězdí na obloze. Na znamení ani na jejich počet to nemá sebemenší vliv.

Druhý závěr: neexistuje žádné znamení Hadonoš

Často se objevují nepravdivé články o údajném třináctém znamení zvěrokruhu, kterým má být Hadonoš. Údajně proto, že souhvězdí Hadonoše dnes leží na dráze Slunce.

Znamení nejsou souhvězdí. Je zcela lhostejné, jaká souhvězdí se kde objevují – na astrologická znamení zvěrokruhu to nemá žádný vliv. Dokonce je lhostejné, že se souhvězdí Hadonoše dnes vyskytuje na ekliptice (dráze Slunce).

Neexistuje žádné astrologické znamení Hadonoše. Kdokoli píše o třináctém znamení Hadonoše, se mýlí.

Třetí závěr: zvěrokruh se nemění podle hvězd a souhvězdí

Dvanáct znamení zvěrokruhu je odvozeno od tvaru dráhy Slunce na pozemské obloze. A to tak, že se celá dráha Slunce rozdělí na dvanáct přesně stejných dílů – a to jsou dvanáct znamení zvěrokruhu. V této konstrukci dvanácti znamení nefigurují žádné hvězdy ani souhvězdí. Proto naprosto nezáleží na tom, jaké hvězdy a souhvězdí na této dráze leží.

Napíše-li či tvrdí-li kdokoli, že je potřeba změnit znamení, protože se historicky posunula souhvězdí – mýlí se.