Astrolog Ing. Miloslav Ponkrác

Služby, které nabízím

Nabízím pomoc a radu při řešení problémů ve vašem životě formou osobních konzultací. Můžete dostat odpověď na řadu svých otázek, které vás posunou ve vašem životě, pomohou vyřešit vaše problémy, ať už osobní, partnerské, či zdravotní, či jiné. Velmi dobré zkušenosti mám také s dotazovací astrologií, jejíž odpovědi jsou někdy velice přesné.

Konzultace probíhají formou osobního rozhovoru, jehož délka závisí na potřebách klienta. Může probíhat osobním setkáním, či telefonicky (obojí je zhruba rovnocenné), viz kontakty. Otázky můžete klást kdykoli – jak v průběhu rozhovoru, tak je mít připravené předem. Můžete se ptát na libovolné množství horoskopů, nejčastěji za použití následujících možností (lze jich vystřídat i několik):

OSOBNÍ HOROSKOP – rozbor základních oblastí týkající se vašeho života, vztahy, práce, děti, zdraví, majetek, kde jsou vaše talenty, silné i slabé stránky. Dozvíte se neuvěřitelné množství informací o vás samotných. Získáte detaily o vaší povaze, zjistíte proč se vám dějí určité věci v životě a nástin vašeho osudu.

PARTNERSKÝ, či VZTAHOVÝ HOROSKOP – srovnání dvou lidí, možností společného vztahu, potenciál, možnosti, harmonizující prvky. Tento horoskop napoví, jak se budou vyvíjet partnerské vztahy, jaká je či bude kvalita vztahu, a zodpoví na řadu dalších otázek ohledně partnerského vztahu, či vztahu s dětmi. Pomáhá také při potížích ve vztazích.

PROGNÓZY – poodhalí budoucí záležitosti – vývoj osobnosti, budoucí potíže, jak se zachovat v určitém období.

DOTAZOVÝ HOROSKOP – odpověď na dotazy různého typu. Například: Mám koupit dům, který jsem si dnes prohlížel? Mám přijmout pracovní nabídku? Udělám zkoušku?

PLÁNOVÁNÍ POČETÍ DÍTĚTE – stanovení plodných dnů a určení dnů vhodných pro početí potomka. Zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění v případě, že se otěhotnět nedaří. Některé ženy mívají jen několik optimálních dní v roce.

Co potřebuji

Co potřebuji: Potřebuji od vás trojici údajů: datum, čas a místo narození. Výjimkou je dotazový horoskop, kde je možné se obejít i bez těchto údajů. Čas je potřebné znát co nejpřesněji, alespoň s přesností na čtvrthodinu.

Cena astrologické práce je 600 Kč/hod. V případě, že požadujete písemné vyhotovení, cena je 1 000 Kč (písemně vyhotovuji otázky, nikoli kompletní horoskop, kde je dialog či osobní výklad nezbytný).

Další detaily

Samotná konzultace probíhá osobně, nebo telefonicky (obojí je zhruba rovnocenné), v případě vašeho přání mohu výklad provést nahrávkou na libovolné médium (obvykle CD), případně vyhotovit písemně.

Protože mi velmi záleží na tom, aby konzultace splnila účel, následné malé rady jsou zdarma.


Výzva pro skeptiky!

Astrologie je plně pravdivá a funkční. Z tohoto důvodu neexistuje žádný vědecký seriózní důkaz, který by astrologii vyvracel. Protože jsem si naprosto jist, že ani vědci ani skeptici nemají v ruce žádný důkaz nefunkčnosti astrologie, vypisuji tuto výzvu:

Kdo mi dá vědecký seriózní důkaz, že astrologie nefunguje, tomu vyplatím 10 000 Kč.

Kontakty