Působení planet v různém věku

Úvod

Lidský život se skládá z různých životních etap. Každá životní etapa dává člověku jiné možnosti, jiné příležitosti. Ke každému životnímu období většinou také přistupujeme s odlišným žebříčkem hodnot – v každé části života považujeme za důležité a nedůležité jiné hodnoty. Mění se naše silné a slabé stránky: V mládí dominuje síla a průbojnost, později s růstem životních zkušeností roste životní moudrost, náhled, ale také třeba více oceňujeme lidské vztahy.

Průběh života každého z nás je jedinečný. Přesto existují určité společné zákonitosti a stejné rysy vývoje životní cesty, které můžeme v průběhu života pozorovat u téměř každého člověka. Tyto zákonitosti vidíme všichni kolem sebe. Jsou také předmětem vědeckého zkoumání, například vývojové psychologie. Tyto zákonitosti různých věkových období se také projevují v astrologických konstelacích. Některé životní etapy nastupují víceméně v (přibližně) stejném věku, u jiných může začátek kolísat – záleží na tom, jak je daný astrologický vliv časově stálý nebo proměnlivý.

Dva druhy planetárních vlivů na životní etapy

Jak už jsem napsal výše, jednotlivé životní etapy – a jejich kvality a charakteristiky – můžeme najít v zákonitostech pohybu planet. Měnící se působení horoskopu je způsobeno dvěma příčinami:

  • Planetární období: Každá planeta má vyhrazené určité rozpětí roků, ve kterých působí silně. Například Merkur působí na člověka silně v mládí: Pokud má jedinec příznivě postaveného Merkura ve svém horoskopu narození (radixu), bude mít nejspíše dobré vzpomínky na dětství, školní léta a mladší věk. Pokud je Merkur postaven nepříznivě, pak třeba nerad vzpomíná na svá školní léta či dospívání – a daleko spíše dozraje a je spokojenější v pozdějším věku. Naproti tomu třeba Saturn zesiluje svůj vliv s rostoucím věkem, a zcela dominuje ve stáří.

  • Aspektová období: Některé vzájemné konstelace planet – markantní je to zejména u pomalých planet (Pluto, Neptun, Uran, Saturn,Jupiter) – utvářejí určitá vzájemná postavení (tzv. aspekty planet) s horoskopem narození (radixem) v přibližně stejných letech u každého člověka. Zejména tyto konstelace, poměrně přesně a někdy i velice razantně, hlídají správné časy životních období. Překlápějí situaci či myšlení jedince do dalších životních etap.

První vliv: Planetární období

Každá planeta má vyhrazeny určité etapy v životě člověka, kdy působí mocnou silou – a její vliv je zásadní. Naproti tomu v jiných dobách může být vliv planety slabší.

Vliv planetárních období samozřejmě nepůsobí nikdy jen sám o sobě. Každý člověk má v horoskopu narození (radixu) určité planety slabší a jiné silnější – je to to, co dostal od sudiček do vínku při svém zrození. Planetární období tyto síly planet do určité míry mění. Pokud planetární období posilují příznivě postavenou silnou planetu, jedinec je úspěšný a cítí se skvěle. Pokud naopak planetární období posilují nepříznivě postavenou planetu, je třeba překonávat více překážek než jindy.

Přibližná období, ve kterých ta která planeta panuje, jsou v následující tabulce. Každý autor uvádí mírně jiná rozpětí, tabulka je dle údajů Jana Kefera. Nástupy síly jednotlivých planet jsou neostré a nezřetelné, navíc různě kolísají podle způsobu života jedince. Proto nemá smysl hledat naprostou přesnost, stejně jako vývojová období jsou uvedena přibližně.

PlanetaDoba síly planetyVývojová období
Slunce22–42 letMladší dospělost
Měsíc0–4 rokyNovorozenec, kojenec, batole
Merkur4–14 letPředškolní věk, mladší školní věk
Venuše14–21 letDospívání
Mars42–56 letStřední a pozdní dospělost
Jupiter56–68 letStáří
Saturnod 69 letStáří

Obvyklou strategií každého jedince, byť si jí neuvědomuje – je opírat se o své přirozeně silné planety ve svém horoskopu narození (radixu). A zároveň upozaďovat hůře či slaběji postavené planety v radixu. Například člověk s dobře postavenou Venuší, ale špatně postaveným Saturnem bude žít „tady a teď“ – a nebude se obvykle příliš starat o zítřek a budoucnost. Naopak člověk s dobře postaveným Saturnem, ale slabší Venuší bude plánovat svou kariéru, budoucnost a život třeba na celý život dopředu.

Planetární období do určité míry ukazují, kdy má člověk nejúspěšnější období. A také období, na která by raději spíše zapomněl.

Například při špatně postaveném Merkuru může být méně uspokojivá „Merkurova doba“ předškolního věku a části základní školy. Takový člověk se pak „chytne“ až později a je rád, že už je dospělý. Na školu pak často nerad vzpomíná. Je-li později třeba veřejným činitelem, snaží se školu zreformovat tak, aby druzí nemuseli „procházet stejným traumatem“ a může v krajním případě zcela zničit školství, má-li moc tak učinit. Pokud má člověk s nepříznivě postaveným Merkurem zároveň dobře postavený Mars, pak v životě prakticky uspěje – často navzdory škole nebo špatnému dětství či výchově. V takovém případě mluví o nutnosti praxe, nikoli studia, které považuje jen za mrhání časem a penězi.

Pokud má člověk dobře postavené planety, které působí v pozdějším věku, vyžadují od člověka určitou vyzrálost. Často v mladším věku dostává řadu překážek, ať už v podobě situací či vlastní povahy. Jejich překonáním se vytvoří zcela nová kvalita člověka. Například Jupiter dokáže dát člověku obrovské dobrodiní a velké možnosti i bohatství a moudrost. Vyžaduje však od člověka vyzrálost, jinak toto nemusí člověk zvládnout. V moderní době je práce na sobě a vyzrávání neuznávaná. To se projevuje třeba tím, že rychle prosazené celebrity pomocí marketinkových týmů a poradců, svou slávu nezvládnou a skončí se zničeným životem, rodinou či zdravím.

Druhý vliv: Aspektová období

Některé pomalé planety mají dostatečně pravidelný běh; a přitom zároveň dosti dlouhou dobu oběhu k tomu, aby mohly „odměřovat životní období“ v lidských životech. Takové planety tvoří určité obrazce (tzv. aspekty). Ty pak spouštějí předěly na životní cestě člověka.

Jedním z příkladů může být tzv. „krize středního věku“. Ta vzniká sérií astrologických konstelací: 1) Nejdříve nastane přibližně ve 41 letech kvadratura skutečného (tranzitujícího) Neptunu na Neptun v horoskopu narození. To způsobí pořádnou deziluzi a pocit, že všechno směrování života je špatně, člověk není s ničím spokojený. 2) Pak následuje cca ve 42 letech opozice skutečného (tranzitujícího) Uranu na Uran v horoskopu narození. Nesouladná postavení Uranu (jako jsou opozice a kvadratury) vyvolávají pocit nesvobody, tendenci udělat revoluci až vzpouru v životě.

Protože planety se nepohybují zcela pravidelně jako švýcarské hodinky, ale chvíli jsou trochu pomalejší, chvíli trochy rychlejší – nenastává krize středního věku přesně ve 41–42 letech. Doba krize středního věku může kolísat kolem tohoto věku. Podle horoskopu daného člověka může přijít dříve i později, věk kdy nastane krize středního věku se dá z horoskopu zjistit. Někdy dokonce nastane i opačný scénář, kdy se vymění časové pořadí konstelací (viz předchozí odstavec). V tom případě krize středního věku probíhá tak, že nejdříve má člověk pocit svázanost a nesvobody, kterou chce řešit revolučním rozbitím svého života. A teprve poté nastává deziluze, kdy člověk není spokojený ani s novou situací.

Kvadratury a opozice Uranu (vůči horoskopu narození – radixu) mají tendenci někdy spouštět radikální změny v životě. Taková přirozená a prospěšná změna je přechod z dětství do dospělosti, kdy člověk začíná zcela svůj samostatný život nezávislý na rodičích – vnitřně, teoreticky i prakticky. K tomu nutí zejména kvadratura Uranu průměrně kolem 21 roků života.

Významné z hlediska astrologických konstelací je také doba před 30. rokem života, kdy se sejde několik významných aspektů planet. Zhruba v této době obecně může nastat první obdobé hluboké spokojenosti se směrováním svého života a kariéry.

Na výše uvedených příkladech jsem ukázal, že je možné sestavit tabulky některých významných konstelací, které nastávají u každého člověka v přibližně určitém věku. Je tak možné stvořit „jízdní řád“, který ukazuje předěly životní cesty nastávající prakticky u každého.