Venuše neznamená jen partnerské vztahy

Venuše je více než partnerské vztahy

Existuje až příliš častá tendence přisuzovat planetě Venuše v horoskopu především význam vztahů. Venuše se pak bere jako ženská polarita dvojice planet, „dvojplanety“ Venuše–Mars.

Přespříliš se zdůrazňuje Venuše jakožto smyslné ženy, vykresluje se jako schopnost vztahů, vykresluje se její úloha v partnerských vztazích. Jakoby Venuše neuměla nic jiného, než věnovat se seznamování a červené knihovně.

Venuše není jediným astrologickým prvkem, který je „monopolizován“ pro vztahy. Postupně více a více prvků je zabíráno a vysvětlováno především z hlediska vztahů, a to hlavně partnerských vztahů. Podobný osud i pověst začíná mít znamení Vah, kterému vládne Venuše. Ale mnoho lidí je zmateno, když zjistí, že ve znamení Vah je povýšena planeta Saturn – planeta, kterou jen těžko lze zařazovat do podpory smyslných radovánek a radostných milostných pletek.

Příroda, tedy celý vesmír, a tedy i horoskop nepodléhá módním trendům ve společnosti. V horoskopu je planeta Venuše mnohovrstevnou planetou mající mnohem širší význam než jsou jen partnerské vztahy. A na druhé straně každá planeta, ba každý astrologický prvek, nějak zasahuje do vztahů.

Význam planety Venuše

Venuše jako taková je „malé štěstí“. Je to ta, která očisťuje – ať už z důvodu naivity, lidskosti, nebo velké vyzrálosti – člověka od zátěží minulosti i budoucnosti. Je to ta, která dává naději, optimismus. Která činí člověka radostným v přijímání. Která stojí především o soulad a krásu, estetiku.

Venuše je zdrojem krásy a lásky. Také je zdrojem estetického řádu a umění. Představuje vše, čím člověk miluje život, představuje spokojenost se stavem věcí takové jaké jsou. Z hlediska aktivit představuje princip přijímání, oddanosti, souladu, míru, přizpůsobení. Z hlediska pocitů představuje radost, veselí, družnost. Představuje také ženské mládí, krásu, milenku a oddanost všemu krásnému a svůdnému s veškerou okamžitou radostí, stejně jako nebezpečím.

Výše popsané oblasti planety Venuše se projevují všude. Krása, estetika a řád se projevuje souladem a krásou tvarů, umění, ale také třeba v dobrém zdraví. Venuše svůj soulad vykonává vytvářením řádu a homeostázy (rovnováhy látek a prostředí v těle) – v ledvinách přesně rozlišuje co se má vyloučit, v hormonálním systému diriguje všechny procesy v těle. Venuše je schopna odpouštět, rozpouštět strachy z minulosti i budoucnosti svým optimismem, důvěrou a někdy i naivitou. Umožňuje se přizpůsobit změnám podmínek. Je schopna vnést do malířských děl i do spisovatelských děl svoji krásu a řád. Atd.

Venuše a celkový horoskop

Je nesmysl hodnotit Venuši izolovaně od celého horoskopu.

Venuše neřídí pouze partnerské vztahy a partnerskou lásku – tato témata jsou jen malým zlomkem z mnoha situací, při kterých Venuše ovlivňuje výsledek.

Planeta Venuše, stejně jako každá planeta v horoskopu, ovlivňuje každou myšlenku jedince, každé slovo jedince, každý čin jedince, má vliv na motivaci, rozhodování, preference i reakce jedince na cokoli co se kdy a kde uděje.

Shrnuto, horoskop je energetické předivo – informační a energetický kořen celého lidského já a celého lidského života. Jakémukoli projevu v životě – myšlence, slovu, činu, nádechu, pocitu či čemukoli jinému horoskop přidává odpověď a odezvu – nabije ho určitou energií a určitými kvalitami energií. Jako celek.

Venuše je tedy tónem v akordu, který určuje „píseň života“. Venuše se projevuje fakticky všude každou sekundu v každém projevu.

Venuše ve znameních

Venuše ve znameních nemůže změnit podstatu Venuše. Pouze dochází k „partnerství“ Venuše a znamení. Dvou tónů, které spolu dávají buď romantický dvojzvuk, nebo se Venuše vzájemně nějak přizpůsobuje, aby se maximálně projevila v možnostech znamení.

Každá planeta svým způsobem „tvrdí muziku“. Psal jsem již vícekrát, že si myslím, že symbolika planet je zbytečně přeceňována. Hudební a zvukové představy považuji za přesnější a věrnější popis astrologie – a daleko přirozenější.

Jako příklad jak funguje Venuše ve znameních zde uvedu charakteristiky Venuše ve znamení Kozoroha a Ryb.

Venuše se ve všech znameních chová jako Venuše. Od Kozoroha je nucena podřídit se zaběhnutým normám a strukturám. Od Ryb získává citovou vyspělost a schopnost poradit si i s velkými city – dobrými i špatnými – velmi dobře a s přehledem. Ale pořád je to jenom Venuše v různých podmínkách.

Venuše ve znamení Kozoroha

Venuše v Kozorohu je omezovaná pevností struktury a časovou podstatou Kozoroha.

Často ukazuje citlivost a pochopení tam, kde by byla na místě spíše pádná ruka. A naopak je někdy tvrdá v případě, kde by bylo vhodnější projevit empatii a vstřícnost. Těžko odhaduje, jaké je ideální chování a reakce (po emocionální a citové stránce) pro určitou situaci, místo a čas.

Kvůli špatně odhadnutým citovým reakcím čas od času reaguje okolí na nositele Venuše v Kozorohu jinak než očekává. Venuše v Kozorohu dává vývojový úkol – naučit se chování a vyjadřování citů souladně s rámci etikety, v rámci kontextu, v rámci zaběhnutých rituálů a zvyků společnosti, v rámci daných kulturních norem a případných tabu. Mýlka je pak vnímána jako „zklamání“ nebo necitlivost.

Venuše ve znamení Ryb

Venuše v Rybách je naopak velmi odolná Venuše. Což má i své záporné stránky. Venuše v Rybách je důvěra ve sny a ideály a v lásku. Ani na přímou urážku a dokonce i na přímou křivdu taková Venuše jen těžko „vygeneruje jako odpověď“ cokoli více negativního v pocitech.

Venuše v Rybách není pouhá naivní důvěra v lidi a jejich dobro, Venuše v Rybách je především odvaha a totální přesvědčení, že lidé takovému jedinci neublíží žádnými city – i těmi krutými – a proto je jen málo počítám. Dokáže se doslova rozdat, těžko oplácí zlo.

Těžko se nechá poučit, protože při své odvaze jen těžko s ní nějaký citový karambol otřese. Není pro ní často vůbec žádná „špatná“ zkušenost, neboť tato konstelace se jí nebojí, citově je velmi vyzrála a odolná a tak jí vlastně neničí.

Venuše v Rybách je velkorysá. Pokud je trochu příznivě postavená, najmě ještě dobře s Jupiterem, pak dává výborné výsledky zejména ve vztazích a manželství.