Vědecký důkaz astrologie – předpověď nemoci RDS

Úvod

Astrologie má obrovské úspěchy co se týká možností uplatnění v praxi. Mnoho lidí si ovšem žádá vědecké potvrzení o tom, zda astrologie má něco do sebe. Takových vědeckých pokusů bylo provedeno více – a některé z nich jsou hodně známé. Pokud je vědecký pokus proveden dobře a seriózně obvykle nebývá problém, aby astrologie ukázala své možnosti. Bohužel řada vědců je značně předpojatá a předem „ví“ a snaží se ze všech sil, aby dokázali, že astrologie neplatí, ale to se pak už nejedná o seriózní, ba ani o vědecký pokus. Budu se zde zabývat jedním experimentem, pokusem, jehož cílem mělo být zjistit, zda astrologie může být použita k předpovědím, které můžou zachránit životy dětí v situaci, kdy medicína má omezené možnosti.

Zákeřná nemoc RDS

Někdy život dítěte ukončí jako blesk z čistého nebe nepředvídatelně, neúprosně a zdrcujícím způsobem nemoc, kterou medicína nazývá syndromem respirační tísně – RDS (Respiratory Distress Symptome). Jedná se o syndrom nedostatku nedostatku vzduchu u novorozenců. Medicína nezná protilék, ani způsob prevence. Sklon k RDS nelze předem nijak určit, či rozpoznat. A když si lékaři povšimnou, že něco  děťátkem není v pořádku, je už většinou pozdě. Dokážete si představit rodiče, co asi prožívají, když se dozví náhlou zprávu o smrti.

Výzkum provedený týmem Larryho Michelsona

Téměř všichni by rádi našli cokoli, jen aby tuto hrozbu odvrátili. Jak se zdá, medicína potřebnou jistotu a pomoc poskytnout nemůže, neumí to. Možná právě proto se tým Larryho Michelsona pustil do vědeckého výzkumu, zda by potřebnou pomoc nenašli v oblasti astrologie. Na základě dat o 24 000 porodech byl v roce 1977 proveden výzkum a to velice seriózně a profesionálně provedený. V tomto vzorku bylo 122 obětí syndromu RDS, které se spolu s dalšími daty 145 zdravých novorozenců postavily do vědeckého testu. Počítače provedly statistický průzkum a postavily proti sobě a statisticky zanalyzovaly vliv tisíců astrologických konstelací,  zhodnotily, zda je možné pomocí astrologických ukazatelů předpovědět výskyt RDS u dětí a pomoci tak zachránit jejich životy. Pokus a vědecký test byl dvakrát opakován pro ověření výsledků.

Výsledky a závěry výzkumu

Pomocí počítačů americký tým získal celkem 18 astrologických konstelací, na jejichž základě bylo možné předpovědět, zda dítěti hrozí smrt na základě syndromu RDS. Závěr byl naprosto jasný ve prospěch astrologie: Přesnost předpovědi hrozby syndromu RDS u dítěte pomocí pouhého statistického stroje v tomto vědeckém pokusu se ukázala vynikajících 69%. A na dotaz, zda dítěti hrozí RDS syndrom dokázal počítač pomocí astrologických konstelací dát dokonce správnou odpověď v 74% procentech. A to v situaci, kdy oficiální medicína nedokázala dát naprosto žádné vodítko.

Larry Michelson a jeho kolegové narazili podle názoru profesora Eysencka a docenta Niase na pozoruhodnou skutečnost. Zdá se, že takový neortodoxní postup se skutečně vyplatí, když jím lze včas zjistit tak vysoké procento dětí ohrožených syndromem respirační tísně.

Jak předpovědět hrozbu RDS pomocí astrologie

Pro ty, kteří mají s astrologií zkušenosti, nebo se o ni chtějí začít zajímat, uvádím tabulku s jedenácti astrologickými konstelaci, které nejvíce ovlivňují náchylnost k RDS. Pokud je u konstelace znaménko plus, konstelace náchylnost k RDS zvyšuje (je tedy pravděpodobnější, že dítě onemocní RDS), pokud je tam znaménko mínus, náchylnost k RDS se snižuje (taková konstelace tedy snižuje možnost výskytu RDS). A čím větší číslo v tabulce je, tím větší vliv daná astrologická konstelace na výskyt RDS syndromu má.

KonstelaceVliv na RDS
Měsíc v aspektu k půlícímu bodu mezi Venuší a MC+2,78
Merkur v aspektu k půlícímu bodu mezi Měsíčním Uzlem a MC+2,41
Vládce 6. domu v 3. domě (podle Placida)+1,62
MC v aspektu k půlícímu bodu mezi Sluncem a Měsíčním Uzlem+1,48
Slunce ve Vodnáři+1,30
Trigon Slunce a asteroidu Juno+1,29
Sextil Jupitera a Neptuna+0,99
Mars v 1., 4., 7., nebo 10. domě+0,83
Vládce 2. domu v 10. domu+0,54
Ascendent ve Střelci-0,70
Kvadratura nebo Kvinkunx Slunce a Neptuna-1,08

Můj komentář

Výzkumem tedy byla dokázána pravdivost astrologie. Na výzkumu byla jasně vidět lidská stránka amerického týmu, jejichž cílem bylo pomoci dětem.

Pro astrology samotné je poučení, které konstelace mají „sílu“. Skutečně takto přesných výsledků a takto precizně statisticky provedených je třeba co nejvíce, a je to přesně to co podle mě může astrologii velmi obohatit.

Tento článek volně čerpá z knihy Viktora Farkase – „Skryté skutečnosti“, což je překlad německého originálu od Knižního klubu, 1994.