Organofosfáty: Lidské zdraví, Novičok a včely

Úvod

Kdysi jsem napsal velkou sérií svých článků o biochemii. Postupně jsem se zmínil o všech podstatných tématech, která jsem chtěl lidem předat jako očkování do života proti nebezpečným radám „zdravé výživy“ (ať ze strany vědeckých, alternativních, korporativních či jiných). Postupně jsem tak vyčerpal všechna témata, o kterých jsem chtěl psát.

Mezitím se ale objevila kauza dvojitého agenta Sergeje Skripala, která mi dala námět na další téma. Bude o organofosfátech. Motivací bude vysvětlit vám, jak souvisí organofosfáty s lidským zdravím, s vymírajícími včelami, a také s údajným ruským jedem novičokem.

Dvojitý agent Sergej Skripal

Jen stručné shrnutí politické kauzy o otráveném dvojitém agentovi Sergeji Skripalovi.

Sergej Skripal pracoval jako ruský a britský agent. Od roku 1995 pracoval Sergej Skripal pro britskou tajnou službu SAS alias MI6, a postupně jí předal ruské státní tajemství a identitu asi 300 ruských agentů. V prosinci 2004 byl Sergej Skripov zatčen po svém návratu z Velké Británie v Rusku, kde byl souzen za velezradu, a v srpnu 2006 odsouzen ke 13 letům vězení. Nakonec byl vyměněn v červenci 2010 za deset ruských agentů zadržených v USA. Sergej Skripal pak zakotvil v anglickém Salisbury.

4. března 2018 byl pak Sergej Skripal spolu s jeho sestrou na veřejné lavičce v bezvědomí. Velká Británie z toho udělala velkou politickou kauzu. Premiérka Theresa Mayová prohlásila 12. března 2018, že byli otráveni ruským nervovým jedem „Novičok“. Následovalo eskalování konfliktu, vyhošťování ruských diplomatů – nejen z Velké Británie – ale z dalších států včetně České republiky. A to vše, aniž by byli podány jakékoli důkazy tohoto obvinění.

Nicméně cílem tohoto článku není řešit kauzu dvojitého agenta Sergeje Skripala. Cílem je vysvětlit souvislosti mezi nervovými jedy, lidským zdravím a vymíráním včel.

Chemikálie v těle: acetylcholin

Málokdo ví, že nervové impulsy v nervových drahách nepřenáší pouze elektřina. Přenos nervových impulsů zajišťuje elektřina a chemické látky zvané „neuropřenašeče“. Jakýmkoli narušením chemikálií, které zajišťují přenosy nervových signálů snadno zabijete člověka. Bez nervových signálů člověk nemůže dýchat, nemůže hýbat svaly, atd.

Jednou z takových látek přenášejícím nervové impulsy je acetylcholin. Dalo by se říci, že acetylcholin je šéf těchto nervových chemikálií. Je z nich asi nejdůležitější a řídí mnoho dalšího. Pro další účely tohoto textu si zapamatujte toto:

 • Porucha acetylcholinu vede k Alzheimerově nemoci a rozpadu osobnosti.

 • Porucha acetylcholinu ve střevě může vést k rakovině.

 • Nikotin, tedy kouření, významně zasahuje do acetylcholinových funkcí těla. Nikotin totiž působí stejně jako acetylcholin v těle, a tak de facto vyvolává poruchu těchto cest. Tělo se musí nějak vyrovnat s přívaly nikotinu, který působí trochu jako acetylcholin a významně tak devastuje acetylcholinové systémy v těle. Dělá to tak, že učiní nikotin standardní náhradou za část acetylcholinu – jinak to neumí. Proto skončit kouřit není tak jednoduché. Po skončení kouření dochází k rozhašení acetylcholinového systému, a těla musí zase vybudovat věci, které fungovaly před kouřením. To chvíli trvá, a protože se zasahuje do nervového systému, je to pro končícího kuřáka psychicky velice velice náročné.

Poznámka pod čarou: Znalý člověk si všimne, že jsem celý problém drasticky zjednodušil. Nezmínil jsem se o receptorech nervových chemikálií, ani o enzymech řídích přenosy nervových impulsů. Omlouvám se zde znalcům, ale plný popis problému by byl pro laika nesrozumitelný.

Nervové jedy

Chemikálie, které narušují nervový systém říkejme „nervové jedy“ (odborně „neurotoxiny“).

Nejjednodušším způsobem působení nervových jedů je narušit chemikálie přenášející nervové impulsy. A nejdrastičtější možností je narušit právě acetylcholin. Proti tomu se v zásadě žádný živočich s nervovou soustavou včetně člověka neubrání. Proto všichni poťouchlí kriminálníci i vojenské jednotky, stejně jako jedy v přírodě cílí na narušení funkce aceltylcholinu. Jedovatí hadi mají nervové jedy zvláště v oblibě.

Nejčastějšími látkami narušující acetylcholin jsou látky obsahující fosfor a pak tzv. organofosfáty. Zaměřím se v tomto článku pouze na organofosfáty. Berte ale prosím na vědomí, že látek narušující acetylcholin v lidském těle je celá řada. Dají se zařadit nejméně do několika desítek skupin. Jen jednou jedinou skupinou z nich jsou organofosfáty, o kterých budu psát. Dnešní chemie je jeden velký útok na acetylcholinový systém (tedy na mozek a nervový systém) člověka.

Organofosfáty

Organofosfáty narušují přenášení nervových impulsů skrze aceltylcholin. Organofosfáty jsou obrovskou skupinou látek. Jsou daleko běžnější, než byste se mohli domnívat. Krátký výčet, co vše patří mezi organofosfáty:

 • Otravné bojové plyny sarin, tabun, soman, VX.
 • Insekticidy = látky na hubení hmyzu.
 • Další pesticidy = přípravky k hubení škůdců.
 • Mnoho medicínských léků: užívané v anastezii, léčení Alzheimerovy nemoci, šedého zákalu, léky na léčbu psychiky či nespavosti.
 • Novičok = látka, kterou byl údajně otráven dvojitý agent Sergej Skripal.

Výše uvedený (a silně neúplný) přehled organofosfátů, tedy látek schopných člověka zabít či zdravotně poškodit usnadní pochopení dalšího textu.

Novičok

V první řadě je nesmysl, že agent Skripal musel být zabit pomocí Novičoku. Zcela stejně by dokázal zabít člověka libovolný lékař za pomoci léků z nejbližší lékárny; nebo první zemědělec pomocí agrochemikálií; nemluvě o armádě a jejích bojových plynech. Princip působení je fakticky stejný: vyřazením funkce acetylcholinu dojde k tomu, že nervy nemohou řídit dýchání a člověk se udusí.

Novičok tedy zabíjí úplně stejně jako třeba předávkování benzodiazepamy. Pokud zabijete člověka předávkováním léků na spaní, tak jste provedli fakticky stejnou otravu, jako byl zabit svojitý agent Sergej Skripal v Anglii.

Zemědělství a včely

 • Zemědělství potřebuje čím dále více chemikálií na ochranu proti škůdcům.

 • A také čím dál účinnější chemikálie! Protože účinnějších chemikálií potřebujete méně, a to je dobré pro peněženku zemědělce a všech obchodních řetězců.

 • Organofosfáty jsou strašně účinné.

Momentálně vymírají včely a vůbec mnoho užitečného hmyzu, ptactva a dalšího – protože nic nepřežije účinek organofosfátů. Organofosfáty by z toho důvodu byly dávno zakázány, ale jakmile jde o obrovské peníze, selhalo to. Lobby v Evropské unii zkrátka zatrhlo zákaz organofosfátů pro pěstování na polích. Nepamatuji si to přesně jak to bylo. Ale ono na tom nezáleží.

Vymírá po postřicích organofosfáty naprosto všechno. Jakkoli se nevěnuji ekologii, toto je zbraň hromadného ničení. Po 10 letech intenzivního používání budeme mít všude měsíční krajinu, kde se jen dá.

Všimněte si, že každá včela umírající na poli je jeden malý agent Sergej Skripal, který umírá stejnou otravou a stejným druhem otravy. Stejně tak každý pták, bažant, zvíře, srnka, atd. atd. atd., která se připlete na postříkané pole má osud agenta Sergeje Skripala. Zatímco agent byl zachráněn pomocí protijedu atropinu, včely a zvířata toto štěstí nemají. Těžko můžete očekávat, že po polích bude běhat armáda s injekcemi atropinu, který bude vstříkávat do každé umírající včely, zajíce či bažanta.

Celá příroda umírá kvůli organofosfátům používaných v zemědělství. Včely to mají prakticky zpečetěné, je to jen otázkou krátké doby. Stejně tak umírá a umře vše, co se bude vyskytovat kolem polí a zemědělských farem.

Malým zemědělcům v zásadě stejně nic jiného nezbývá, než ty organofosfáty používat. Cokoli jiného by bylo dražší, a oni už by prodělávali. A vy máte daň za to, že zemědělec může prodat jablko supermarketům za 2 Kč/kg, zatímco vy si ho od supermarketů koupíte za 20-40 Kč/kg. A podobné cenové relace jsou ve všem. Zisky supermarketů jsou a hlavně budou vykoupeny vymřením většiny přírody.

Organofosfáty a lidské zdraví

Pokud si připomenete počátek tohoto článku, kde jsem psal, k čemu vede porucha acetylcholinu, snadno si odvodíte, k jakým nemocem a zdravotním problémům vede používání organofosfátů na polích. K zákazu používání organofosfátů jsou velice vážné důvody. Kromě hubení všeho živého u člověka vážně narušují nervový systém, a vedou k rakovinám.