Měsíční fáze

Úvod

Zejména dříve se lidé hodně řídili podle Měsíce. Mnoho činností i akcí zkrátka plánovali podle toho, jak byl zrovna postaven Měsíc, v jakém byl znamení a v jaké fázi. Zejména v zemědělství a lesnictví se na aktuální chování Měsíce bralo hodně v úvahu. Ono není divu, jsou to činnosti spjaté s přírodou a na jejích rozmarech velmi závislé.

Měsíc má na Zemi obrovský vliv. Dokazuje to už svými slapovými jevy – tedy přílivem a odlivem, kdy Měsíc dokáže zvednout mořskou hladinu jen svojí gravitací o velký kus. Kromě toho samotné statistiky ukazují, že třeba za úplňku se statisticky významně mění řada věcí.

Měsíc samozřejmě sloužil jako ukazatel lidem i v řadě dalších oblastí, například podle něho se řídily diety, či kdy se máte nechat ostříhat. (Astrologicky velmi odborné pojednání o tom, kdy se nechat stříhat najdete zde.) Tento článek ukazuje, jak se řídit podle měsíčních fází a co vše se mění podle fází Měsíce.

Co jsou měsíční fáze?

Měsíční fáze vznikají rozdílným natočením Měsíce vůči Slunci. Podle toho, jak je Měsíc natočen, tak velký srpek z něho je vidět. Celý cyklus měsíčních fází začíná novoluním. Po novoluní Měsíc necelých 15 dní dorůstá až se dostane do úplňku, kdy je největší. Od úplňku Měsíc dalších necelých 15 dní zase ubývá až znovu dostane do novoluní. Stejná fáze – tedy třeba doba mezi novoluními – se opakuje každých zhruba 29,5 dní.

Novoluní

V době novoluní je Slunce i Měsíc na stejném místě oblohy. Tím pádem Slunce i Měsíc zapadají ve stejnou dobu a na obloze ho nejde v noci spatřit.

V novoluní se často drží půsty, protože jsou účinnější, než jindy. Čistící účinek půstu, nebo umírněného stravování (třeba jen ovoce) je v novoluní vyšší a tělo se mnohem snáze zbavuje jedů. Proto je třeba při půstu, či umírněném stravování hodně pít, aby se škodliviny odplavily. Půst se má držet 24 hodin, začít 12 hodin před začátkem novoluní a skončit 12 hodin po novoluní.

Pokud se chcete odnaučit nějaké špatné návyky, nebo se pustit do nového začátku, pak je tento den vhodným startem.

Dorůstající měsíc

Dorůstající Měsíc trvá asi 2 týdny.

Dorůstající Měsíc je vhodná doba k doplňování látek, které našemu tělu chybí. Tělo vše přijímá s větší účinností, než za ubývajícího Měsíce. Pokud potřebujete doplnit minerální látky, či jiné – je přibývající Měsíc vhodnější. Zejména pokud kupujete drahá balení v lékárnách, pak tělo efektivněji takovou kůru využije za dorůstajícího Měsíce a výsledek bude efektivnější. Kromě toho tělo i účinněji zpracovává potravu a nadměrná dávka potravy se snadněji mění na tuk.

Za přibývajícího Měsíce se rány hůře hojí a tím více, čím je Měsíc blíže k úplňku.

Úplněk

Při úplňku Měsíc svítí po celou noc na obloze. Astronomicky je Země mezi Slunce a Měsícem. Tehdy působí na Zemi a vše na Zemi největší protikladná síla. Řada lidí jí přímo pociťuje – někteří lidé špatně spí, jiného bolí hlava, či prostě se objevuje psychická nevyrovnanost.

Léčivé rostliny nasbírané za úplňku mají větší sílu. Když v den úplňku málo jíte, či se postíte, je to velmi účinná prevence nadváhy. Úplňkový půst by měl začít v době přesného úplňku.

V době úplňku se narodí nejvíce dětí, na druhé straně je největší zločinnost a nejvíce sebevražd.

Ubývající měsíc

Ubývající Měsíc, stejně jako dorůstající trvá asi 2 týdny.

Za ubývajícího Měsíce se tělo dobře čistí a zbavuje škodlivých věcí. Lépe se daří operace. Nadměrný příjem jídla působí méně na váhu. Samozřejmě pokud to budete hodně přehánět, ztloustnete také, ale menší občasné prohřešky v životosprávě mají menší dopad. Kosmetika na čištění obličeje působí intenzívněji. Má to být i doba vhodná pro návštěvu zubního lékaře, či kožního lékaře.