Jak poznat v horoskopu umělecké sklony?

Úvod

V tomto článku se snažím popsat základní pravidla, jak lze rozpoznat umělecké sklony, či umělecký talent. Píšu tento článek s vědomím, že jde pouze o základní stavební kameny, které jsou platné, ale samy o sobě nestačí. V praxi je třeba sledovat celý horoskop, a provést syntézu všech vztahů v něm. Proto následující pravidla nejsou absolutní, ale přesto v praxi velmi užitečná.

Snažil jsem se do tohoto článku vložit vlastní zkušenosti a intuici.

Znamení

Pokud jsou některá znamení v horoskopu významně obsazena planetami, naznačuje to často umělecké sklony.

Znamení Vah je vysloveně umělecky zaměřené. Navíc toto znamení má sklon ke kráse a harmonii. Protože přirozeností znamení Vah je jistá ctižádostivost ve společenských aktivitách, často se proto objevuje u lidí, kteří uměleckost, či kulturu nějak praktikují. Obsazení znamení Vah tedy kromě uměleckých sklonů a často uměleckého talentu také zvyšuje pravděpodobnost, že člověk bude svůj talent skutečně rozvíjet, používat, a že bude umění praktikovat. U řady lidí se může stát, že umělecké sklony, které mají, nechají ležet ladem, ale silné obsazení znamení Vah pravděpodobnost nerozvíjení talentu se velmi snižuje. Pokud bychom udělali statistický průzkum, kde bychom zjišťovali míru uměleckého talentu, možná bychom zjistili, že Váhy nejsou až tak mnohonásobně více umělecky nadané, jako spíše, že mají výrazný sklon v umění se realizovat a převést do praxe a žít ho.

Znamení Býka je taktéž spojováno s uměleckým zaměřením. U znamení Býka jde také o umělecké sklony a to zejména kvalitního umění. Na rozdíl od znamení Vah ale dává větší sklony a větší talent k hudbě a zpěvu.

Znamení Lva také často souvisí s uměleckými sklony. Má v sobě velkou tvořivost i ctižádostivost.

Vodní znamení – tedy Rak, Štír, Ryby – zase souvisí s fantazií, představivostí, inspirací, a to zejména v citové oblasti, což jsou dosti nutné ingredience třeba pro básníka. Vodní znamení výrazně přispívají tam, kde je nutné osobně něco vlastního emocionálního, či procítěného vložit do každého díla. Například pro hudebníka jsou vodní znamení přínosem, protože stejné noty lze zahrát tisíckrát jinak a každý interpret při přehrání stejných not do nich dává svůj výraz a přehraje daný part rozličně.

Znamení Blíženců, někdy Panna, či silný Merkur – se stáčejí spíše hereckým, nebo literárním směrem. Navíc dávají do horoskopu schopnost vyhrát si s detailem a zabývat se ochotněji i řemeslnou stránkou, tedy teorií oboru a procvičováním. Blíženci vůbec milují divadlo a jakoukoli slovní komunikaci.

Pokud už existují umělecké sklony, pak obsazení znamení Štíra je alespoň přibarví hudbou. I když se člověk nevěnuje přímo hudbě, často tam nějakou roli hraje.

Planety a aspekty

Silný vliv Venuše, která miluje krásu, estetiku a harmonii, provází a identifikuje uměleckého sklony ve velkém množství případů. Pokud je Venuše velmi silná a dominantní, projeví se její charakter, který je zaměřen na přítomnost a nemyslí moc v čase, ani do budoucna. Vytvoří zkrátka spíše malíře, který maluje prostor, ale na čase moc nesejde, případně někoho zaměřeného spíše vizuálním uměleckým směrem. U malíře je totiž jedno, jestli obraz maluje hodinu, nebo měsíc, důležitý je výsledek. Slabší vnímání času u Venuše by bez pomoci dalších planet třeba u hudebníka byl problém, protože rytmus a rychlost skladby je záležitost týkající se času. Tyto věty ale vnímejte jako značné zjednodušení, ve skutečnosti to takto rigidní není.

Pokud se sejde příznivá vazba mezi Merkurem a Venuší, pak takový jedinec je zručný ve srozumitelném a jasném vyjadřování svých pocitů (nejen slovy). Ještě přesněji by se dalo říci, že příznivá a silná vazba mezi Merkurem a Venuší umožňuje vyjádřit pocity, či představu a realizovat jí v jiném prostředí. Taková vazba je nutná pro herce, kde je nutné vyjádřit myšlenku slovy a výrazem. Ale také není k zahození třeba pro architekta, pokud má své pocity a představy přenést do konkrétního prostředí určitého prostoru.

Alespoň přiměřený silný Mars je nutný tam, kde je potřeba určitá vášeň v projevu, což je často případ herců. V případě básníků, kde Mars není nutný pak báseň zabarvuje svojí energií.

Silná a dominantní vazba mezi Merkurem a Marsem podle mého tvoří snahu o kultivované a dobře řemeslně podložené zvládnutí divoké energie Marsu. Podle mě je to základ některých vyjádření bluesových směrů.

Pokud se silně projeví Uran, většinou je tendence k modernímu, nebo nezvyklému umění. Protože Uran má vztah k rytmům, tedy k času, je u něj větší pravděpodobnost spíše hudebního uměleckého směru. Například k modernímu zpěvákovi, či skladateli.

Neptun působí často podobně jako vodní znamení.

Pro některé umělce není nutný harmonický horoskop, naopak určité napětí dané nepříznivými aspekty do jisté míry může zvyšovat uměleckou plodnost a potřebu toto napětí vyjádřit právě ve formě umění. Je to dosti typické pro některé básníky, kde napětí mezi citem (Měsíc, Venuše, Neptun) a energií (Slunce, Mars, Jupiter) může být velmi plodné. Všichni asi známe například rozervané romantické hrdiny ze školních hodin literatury.

Konkrétní příklady

Malíř – malíř potřebuje zejména silnou dominanci Venuše, tedy Venuše v rohových domech (1., 4., 7., 10.), nebo v Býku, či ve Vahách. Výrazný převažující vliv Venuše. Silné, nebo výrazné obsazení prvních třech domů horoskopu. Dále už lze jenom přibarvovat, třeba výrazně postavené Slunce se spojuje se sochařstvím. A vodní znamení, či Neptun působící podobně není k zahození.

Hudebník – u hudebního sklonu už je to méně jednotné, protože existuje více důvodů, proč se někdo věnuje hudbě. V zásadě je indikátorem hudebního směru dominantní silná Venuše avšak doplněná vlivem planety, či planet, které přidávají časové vnímání. Takže třeba silná Venuše v rohových domech (1., 4., 7., 10.), kde je třeba ještě silně postavený Uran, či Neptun. Nebo silná dominantní Venuše s jakýmkoli aspektem, příznivým, či nepříznivým, s Uranem, či Neptunem. Někdy ke slabšímu hudebnímu nadání stačí i zdůrazněné znamení Býka (silnější), nebo Vah (u Vah je to nadání pak slabší). Též znamení Štíra a Ryb posunuje nadání spíše hudebním směrem. Pokud jde o směr hudby, určuje je zbytek horoskopu.

Spisovatel – nutný silný vliv znamení Blíženců a Merkura. Silný vliv znamení Panny není k zahození, případně 6. domu. Jinak spisovatelský je vysloveně 3. dům, přeneseně pak také 9. dům. Podle Michaela Gauguelina, který dělal statistické výzkumy je v profesi spisovatelů velmi časté postavení Měsíce blízko rohů (ASC, DESC, MC, IC). Dosti často, zejména u romanopisců mají významný vliv vodní znamení.