Astrologie pro člověka nenarozeného na Zemi

Úvod

Kdysi mě napadlo, jak by asi vypadal horoskop člověka, který se nenarodil na Zemi. Nemuselo by nutně jít o žádného mimozemšťana, ani nic s tykadly, či třema nohama. Bohatě stačí, pokud NASA, či jiná organizace vyspěje a založí třeba větší základnu na Marsu. Kdyby na této základně žil dostatečný počet lidí po dlouhoou dobu, pak by nutně muselo dojít k tomu, že se lidé zamilují, tajně se scházejí, a třeba se tam narodí i děti. A narodil by se člověk na povrchu Marsu.

Současná astrologie je pozemská

Současná astrologie je ryze pozemská záležitost. Je dělaná a zkoumaná pro lidi, kteří se narodili na povrchu Země, kteří žijí na povrchu Země a je se Zemí spjatá dosti mohutně. Řekněme, že s tím pro praktickou astrologii nikdy nebyl problém, a ani já jsem nikdy neřešil potřebu dělat horoskop pro člověka narozeného na Marsu. Když nad tím tak přemýšlím, tak by byl problém předpovídat i pro člověka narozeného na Zemi, ale letícího třeba na Mars. Současná astrologie jen velmi málo počítá s případem předpovědi jinde, než na pozemském povrchu. Při sestavování horoskopu je jedním z údajů souřadnice místa na povrchu země, a to by pro Mars nešlo vyplnit.

Abych trochu předešel dalším omylům, astrologie by pravděpodobně fungovala kdekoli ve vesmíru. Na povrchu Marsu stejně tak jako třeba na planetě někdy u Proximy Centauri. Jenom by byla – a to zdůrazňuji – radikálně jiná.

V pozemské astrologii má třeba obrovský vliv náš Měsíc. Ale pro Marťana by náš Měsíc byl zanedbatelný. Navíc z jeho pohledu by nešel téměř rozeznat od Země, byl by spolu se Zemí vždy na jednom místě. Podobné věci my na Zemi děláme třeba se Saturnovými měsíci, který jich má jako smetí. Pro člověka narozeného na Saturnu by jistě mělo význam zakreslit do horoskopu pozice všech Saturnových měsíců a jistě by byly rozesety po celém místě horoskopu Saturňana. Ale z pozemského pohledu jsou všechny Měsíce těsně u Saturna, takže je zanedbáváme. Vlastně když astrolog vykládá, jaký vliv má Saturn, vlastně ani netušíme, jestli tento vliv přináší opravdu Saturn, nebo snad spíše jeho měsíc Atlas, či Prométheus, nebo snad třeba Janus? Nepotřebujeme to ani znát, protože pro pozemšťana je Saturn a všechny jeho měsíce dostatečně přesně na stejném místě a tak všechny vlivy Saturna i jeho měsíců působí naráz.

Horoskop pro Marťana

Pokud bychom sestavovali horoskop pro kohokoli narozeného na Marsu, ať už náš človíček coby plod lásky na marťanské základně NASA, či originál Marťan, pokud by existoval, jeho horoskop by byl radikálně odlišný.

Především, on by na obloze viděl dva měsíce – Phobos a Deimos. A jakpak má dnešní pozemský astrolog tušit, co znamená v takovém horoskopu opozice Phobosu s Venuší? A nejenom to, Marťan vidí na obloze i naší Zemi. A jak by se vyložil vliv třeba kvadratury Země s Uranem? S ničím takovým nemá žádný pozemský astrolog zkušenosti, a vlastně to ani nepotřeboval.

On by byl trochu problém i se znameními. Znamení jako Beran, Býk, apod. na Marsu probíhají jinak. Například celý zvěrokruh se nevystřídá za rok jako na Zemi, ale za 1,88 roků. Jak moc by to ovlivinilo vlastnosti znamení, nikdo netuší.

Rozvoj astrologie v kosmickém věku

Zamýšlet se nad astrologií v nepozemských podmínkách je nesmírně zajímavé a podnětné. A to jsem v tomto článku neopustil sluneční soustavu. Což ale pak taková astrologie v jiném koutě galaxie!

Možná, že s rozvojen letů do vesmíry dojde nakonec i k obrovskému rozvoji astrologie. Bude nutné rozvinout nepozemskou astrologii a získá se obrovská řada poznatků, která může obohatit i pozemskou. A nebo jsem si jenom pustil fantazii příliš z uzdy?

Přiznám se sám, že při přemýšlení nad nepozemskou astrologií jsem začal vidět z nadhledu i leccos z pozemské astrologie.